Contribuabilii pot solicita această procedură prin depunerea unei cereri înregistrate la registratura organului fiscal, prin poștă sau prin Spațiul privat virtual, însoțită de un grafic de eșalonare. Perioada de eșalonare simplificată poate fi de maxim 12 luni, însă contribuabilii pot solicita eșalonarea simplificată și pe o perioadă mai scurtă.

Pentru a beneficia de eșalonarea datoriilor ANAF, este necesar ca un constribuabil sa declare  și să achite la zi obligațiile fiscale curente, precum și să plătească ratele lunare conform graficului de eșalonare. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, organul fiscal acordă o perioadă de grație de 30 de zile pentru a îndeplini aceste obligații și a menține eșalonarea datoriilor ANAF. În caz contrar, se percep dobânzi și penalități de întârziere, iar după maximum 2 perioade de grație, eșalonarea datoriilor ANAF pierde valabilitatea.

Procedura de eșalonare simplificată a datoriilor ANAF este reglementată prin Ordonanța de urgență nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.